Bogdan Biniszewski

Doradca ds. wizerunku. Wieloletni prezes Zarządu ComPress S.A. Jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej oraz Podyplomowych Menedżerskich Studiów Zarządzania na SGH i Podyplomowych Studiów Public Relations na SGH. Karierę zawodową rozpoczął jako dziennikarz w Polskiej Agencji Prasowej, gdzie specjalizował się w zagadnieniach związanych z giełdą i prywatyzacją. Był korespondentem parlamentarnym PAP z posiedzeń Sejmu i Senatu dotyczących zagadnień gospodarczych. Relacjonował m.in. ponad roczne prace parlamentu dotyczące Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, ustaw dotyczących programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, prac związanych z uchwalaniem budżetu państwa. Następnie pracował jako public relations manager i rzecznik prasowy w Drugim Narodowym Funduszu Inwestycyjnym. Od 1998 roku w agencji ComPress tworzył Dział Relacji Inwestorskich, którego został dyrektorem, a od 2000 roku także dyrektorem ds. kluczowych klientów agencji. Od 2003 roku był Dyrektorem Zarządzającym ComPress S.A., a w lipcu 2004 został prezesem Zarządu. Funkcję tę sprawował do 2016 roku. Obecnie jest doradcą ds. wizerunku. Jednocześnie jest szefem projektów strategicznych w Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie. Do największych sukcesów zalicza swój wkład w skuteczną promocję związaną z kampaniami wprowadzania akcji spółek na giełdę, m.in. Drugi NFI, MCI, Howell, Ster-Projekt. W 2008 r. zespół pod jego kierownictwem skutecznie doprowadził do debiutu akcji ComPress S.A. na rynku NewConnect. Szef zespołów zajmujących się promocją największych w Polsce i na świecie spółek i funduszy, m.in. IBM, Softbank, Telekomunikacja Polska, Elektrim, Philips, Fujitsu Siemens Computers, Enterprise Investors, Advent International, Eureko, Link4, GlaxoSmithKline, RWE, PKO BP, Towarowa Giełda Energii. Aktywnie działa na rzecz środowiska Public Relations w Polsce. W latach 2006-2008 był wiceprezesem Związku Firm Public Relations, której ComPress w 2001 roku był członkiem założycielem. W latach 2009-2011 był przewodniczącym Rady Związku Firm Public Relations. Od 2011 do lutego 2013 roku był wiceprzewodniczącym Rady ZFPR. Od 2013 do 2015 roku ponownie sprawował funkcję przewodniczącego Rady Związku Firm Public Relations. W latach 2008 ? 2012 był przedstawicielem Związku Firm Public Relations do Rady Etyki Public Relations. Od wielu lat jest jurorem w konkursie ?Złote Spinacze?, oceniającym najlepsze zrealizowane kampanie w Polsce. Jest wykładowcą akademickim z zakresu marketingu i komunikacji. Wykłada m.in. na London School of Public Relations w Warszawie, Politechnice Gdańskiej, Szkole Głównej Handlowej. Jest trenerem i współautorem wielu szkoleń z dziedziny wystąpień publicznych, media relations i zarządzania kryzysowego. Od 2009 roku społecznie działa w Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie. Organizacja pomaga Polakom na Kresach, kultywuje tradycje kresowe, prowadzi Muzeum Lwowa i Kresów. Sztandarowym projektem Fundacji jest akcja społeczno ?edukacyjna ?Książki dla Polaków na Wschodzie?