Przemysław Włoszycki

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Ukończył także studia MBA oraz podyplomowe studia z rachunkowości. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Od 2001 w branży PR, doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na stanowisku Dyrektora Finansowego w agencjach PR: BCA S. A. , Edelman Polska, Edelman Imageland Russia.