W Polsce London School of Public Relations  działa z powodzeniem od 2001 roku. Opiekunem merytorycznym kursu jest Związek Firm Public Relations, który jest wyłącznym przedstawicielem szkoły w kraju.

LSPR jest międzynarodową szkołą PR posiadającą swoje oddziały w ponad 20 krajach na całym świecie. Szkoła została założona w Wielkiej Brytanii w 1992 roku i jest częścią David Game Media Group – grupy, oferującej szkolenia dotyczące większości dziedzin medialnych, wchodzącej w skład David Game College. Inicjatorem i motorem jej rozwoju jest John Dalton, propagator roli public relations w zintegrowanej komunikacji.

Dlaczego London School of Public Relations?

Praktyka:
Kurs kładzie szczególny nacisk na zdobywanie wiedzy praktycznej. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Wiele uwagi poświęca się analizie studiów przypadku. Słuchacze aktywnie uczestniczą w spotkaniach poprzez realizację licznych ćwiczeń oraz dyskusje na temat ciekawych kampanii public relations. Kameralne grupy szkoleniowe liczące kilkunastu kursantów sprzyjają efektywnej pracy i wymianie poglądów. Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Profesjonalizm:
Wykładowcami są wyłącznie profesjonaliści, praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym – kadra zarządzająca renomowanych agencji PR zrzeszonych w ZFPR.

Prestiż:
Absolwenci otrzymują międzynarodowy certyfikat w języku angielskim wydany przez London School of Public Relations w Wielkiej Brytanii. Dyplom jest identyczny we wszystkich krajach na świecie, w których działa LSPR.

Brytyjski standard:
Program został opracowany przez międzynarodowych ekspertów i zatwierdzony przez brytyjskie National Union of Journalists oraz Public Relations Consultants Association. Opera się on na sprawdzonych założeniach LSPR i jednocześnie jest dostosowany do warunków polskich.

Adresaci kursu:
London School of Public Relations jest szkołą zarówno dla praktyków, którzy chcą doskonalić swój warsztat, jak również dla osób rozpoczynających kształcenie w zakresie PR, w szczególności dla:
– Specjalistów pracujących w działach komunikacji, PR i marketingu w korporacjach i instytucjach
– Pracowników organizacji pozarządowych
– Konsultantów agencji PR
– Osób aktywnych zawodowo pragnących rozszerzyć swoje kompetencje w kierunku public relations
– Adeptów planujących karierę w branży PR i komunikacji
– i nie tylko 🙂

!!!Zapraszamy do zapoznania się z programem inwestujwrozwój.pl, w ramach którego można dostać nieoprocentowaną pożyczkę na LSPR!!!

Social Media ZFPR