Do 1 października trwa rekrutacja na najbliższy kurs – LSPR 2018 INTENSYWNA JESIEŃ. Liczba miejsc ograniczona. Aby zgłosić swój udział w London School of Public Relations należy przesłać do organizatora wypełniony formularz dostępny online lub pobrać jego wersję doc., wypełnić, złożyć podpis wraz z datą, a następnie wysłać zeskanowany dokument na adres: marta.szwacka@zfpr.pl lub info@zfpr.pl.  Kurs intensywny obejmuje 6 dni w 3 weekendowych zjazdach oraz egzamin w osobnym terminie. Harmonogram aktualnego kursu znajduje się poniżej.

HARMONOGRAM – „Intensywna Jesień – LSPR”

Moduł Termin Godzina
Wstęp do Public Relations i Marketingu zintegrowanego 13.10 10 – 12.30
Strategia komunikacji, analiza problemów i ryzyka w organizacjach. 13.15 – 15.45
Strategia komunikacji w praktyce 16 – 18.30
Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi 14.10 09 – 11.30
Trening medialny 11.45 – 14.15
Kontakty z mediami – rodzaje mediów i techniki, pisanie informacji prasowej. 27.10 10 – 12.30
CSR i zarządzanie interesariuszami 13.15 – 15.45
Event Marketing – sponsoring i organizacja eventów 16 – 18.30
Nowe media, współpraca z blogerami, trendy. 28.10 09 – 11.30
Tożsamość i komunikacja korporacyjna. 11.45 – 14.15
Content Marketing: ukontentuj widownie, ukontentuj markę 17.11 10 – 12.30
Współpraca z agencją 13.15 – 15.45
Finanse podstawy – operacje biznesowe w PR 16 – 18.30
Zaangażowanie pracowników i komunikacja wewnętrzna 18.11 09 – 11.30
Ewaluacja, badania, ocena efektywności 11.45 – 14.15
EGZAMIN 25.11 10:00 – 13:00

Cena kursu wynosi: 5900 zł + 23% VAT (możliwość wpłaty w II ratach).

Przy okazji zapraszamy do zapoznania się z „Pożyczkami na kształcenie”: Pilotażowym projektem Ministerstwa Rozwoju, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i ukierunkowanego na wsparcie kształcenia ustawicznego. W ramach tego programu możliwe uzyskanie nieoprocentowanej pożyczki na kurs London School of Public Relations. Więcej informacji na stronie: http://inwestujwrozwoj.pl/

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu: marta.szwacka@zfpr.pl