Sesja 1

Wstęp do Public Relations i Marketingu zintegrowanego

Zajęcia wprowadzające, podczas których analizowane jest znaczenie terminu public relations oraz miejsce PR-u w organizacji i w nauce o zarządzaniu. Przedstawiany jest związek pomiędzy PR, reklamą i marketingiem wraz z pojawieniem się marketingowego podejścia do public relations i pojęcia zintegrowanej komunikacji. Wyjaśnione zostają kluczowe aspekty public relations i terminologia związana z marketingiem komunikacyjnym.

Zajęcia prowadzi Julia Kozak.

Sesja 2

Strategia komunikacji, analiza problemów i ryzyka w organizacjach.

Zajęcia poświęcone znaczeniu strategii i jej wpływu na rozwój udanych programów PR. Prezentowane są różnice pomiędzy celami, strategią i taktyką, tak, by kursant w pełni zrozumiał rolę planowania i badań. Wiele uwagi poświęca się analizie case studies przedstawiających realizację najbardziej udanych strategii public relations.

Zajęcia prowadzi Julia Kozak.

Sesja 3

Strategia komunikacji w praktyce

Zajęcia mają charakter 2, 5 godzinnego warsztatu, podczas którego każdy z uczestników będzie mógł poćwiczyć przygotowywanie strategii komunikacji pod okiem profesjonalisty.

Zajęcia prowadzi Julia Kozak.

Sesja 4

Kontakty z mediami – rodzaje mediów i technik, pisanie informacji prasowej.

Celem zajęć jest przybliżenie świata mediów widzianych z punktu widzenia praktyka PR, zwrócenie uwagi na ich mnogość i różnorodność oraz potrzeby i oczekiwania. Podczas zajęć prezentowane są różne rodzaje mediów oraz przedstawiane zasady, jakimi należy się kierować w kontaktach z dziennikarzami. Zajęcia będą również poświęcone pisaniu informacji prasowej.

Zajęcia prowadzi Paweł Bylicki, Public Dialog.

Sesja 5

Trening Medialny

Budowanie reputacji może zająć 10 lat, a jej zniszczenie 10 minut. Być może brzmi to jak stare porzekadło, lecz w dzisiejszym świecie mediów funkcjonujących 24 godziny na dobę, jest ono bardziej trafne niż kiedykolwiek.

Dziennikarze są gatunkiem zasadniczo szczerym i ciekawskim, lecz sceptycznie nastawionym. Często mają silne poczucie własnego ja, schowane pod płaszczykiem uchodzenia za „krzyżowców prawdy”. Należy traktować ich w sposób profesjonalny i uczciwy, pamiętając jednak, że nie są oni Państwa przyjaciółmi „nieoficjalne” oświadczenia nie istnieją.

Zajęcia prowadzi Barbara Labudda, Synertime.

Sesja 6

Content Marketing

Zajęcia prowadzi Mariusz Pleban, Multi Communications.

Sesja 7

Finanse – podstawy. Operacje biznesowe w PR.

Zajęcia dotyczące finansów w public relations. Budżetowanie w PR, sposoby rozliczeń z klientami i podwykonawcami, metody ustalania budżetu.

Zajęcia prowadzi Przemysław Włoszycki, True.

Sesja 8

Współpraca z agencją

Usługi marketingowe, w tym PR, podobnie jak usługi IT czy księgowość, są bardzo często outsourcowane. Niewiele organizacji może pozwolić sobie na rozbudowane zespoły marketingowe, nie mówiąc już o działach PR, jeśli takie w ogóle występują w strukturze danego przedsiębiorstwa. Bardzo często, nawet w dużych organizacjach, funkcje PR scedowane są na rzecznika prasowego, będącego w praktyce jednoosobowym działem PR, czasem wspieranym przez stażystę lub młodszego specjalistę. W takim składzie trudno realizować bieżące działania, nie wspominając już o zasięgowych kampaniach korporacyjnych, produktowych, employer brandingowych czy CSR-owych. W takim wypadku praktycznym i korzystnym kosztowo rozwiązaniem są zewnętrzne, wyspecjalizowane firmy, czyli agencje PR. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane z myślą o wskazaniu praktycznych aspektów współpracy na linii klient-agencja, ze wskazaniem dobrych ale też i złych doświadczeń. Kluczem do udanej współpracy jest bowiem wzajemne zrozumienie po obydwu stronach – zarówno celów oraz potrzeb klienta, jak i celów oraz potrzeb agencji. Szybciej do brzegu dopłyną ci, którzy wiosłują wspólnie, w tym samym kierunku i z podobnym zaangażowaniem. Przy czym, jak pokazuje praktyka, nie zawsze jest to takie oczywiste. Pora ten stan rzeczy zmienić.

Zajęcia prowadzi Tomasz Kordowski, Alert Media.

Sesja 9

Nowe media, współpraca z blogerami, trendy.

Zajęcia dotyczące wykorzystania Internetu i nowych mediów w public relations. Przegląd najważniejszych mediów społecznościowych oraz możliwości komunikacyjnych, jakie one stwarzają w obszarze PR. Porównanie tradycyjnych mediów z nowoczesnymi mediami elektronicznymi i ich efektywne wykorzystanie w obszarze PR

Zajęcia przestawią najważniejsze trendy w komunikacji i realia świata online oraz sposoby efektywnego poruszania się w nim z perspektywy PR . Współpraca z blogerami zostanie przedstawiona z dwóch stron – JAKO AGENCJA i jako MANAGEMENT BLOGERÓW.

Zajęcia prowadzi Maciej Trojanowicz, Szeri Szeri.

Sesja 10

Tożsamość i komunikacja korporacyjna.

Zajęcia poświęcone analizie czynników istotnych dla tworzenia reputacji firmy oraz jej identyfikacji w środowisku biznesowym. Oprócz tego podczas zajęć zostanie poruszony temat komunikacji korporacyjnej. Jest to element niezbędny w PR oraz dla osób zajmujących się kształtowaniem relacji między organizacją a różnymi grupami inreresariuszy, podmiotami zewnętrznymi  (klientami, kontrahentami, władzami lokalnymi i mediami, społecznością lokalną) i wewnętrznymi, tj. pracownikami.

Zajęcia prowadzi Bogdan Biniszewski, Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie

Sesja 11

Event Marketing – sponsoring i organizacja eventów.

Jedno z narzędzi komunikacji marketingowej, polegające na wykorzystaniu różnego rodzaju wydarzeń (eventów) do realizacji celów przedsiębiorstwa. Event marketing, w odróżnieniu od innych form komunikacji z konsumentami, bazuje głównie na kontakcie bezpośrednim z marką. Eventy są też pretekstem do pozyskania uwagi mediów, przez co mogą stanowić alternatywę dla klasycznych form reklamy. Eventy marketingowe mogą być kierowane także do pracowników organizacji, przez co można je klasyfikować jako instrumenty komunikacji wewnętrznej.

Zajęcia poprowadzi Marta Lesiewska, Walk PR.

Sesja 12

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Między sytuacją problemową a kryzysową, uczą rozpoznawania i zarządzania problemem, prezentują definicję kryzysu oraz pokazują, jak się do niego przygotować i jakie adekwatne do sytuacji działania przedsięwziąć kiedy się pojawi .

Zajęcia prowadzi Adam Łaszyn, Alert Media Communications.

Sesja 13

CSR i zarządzanie interesariuszami.

Zajęcia prowadzi Edyta Miszczuk, Multi Communications.

Sesja 14

Zaangażowanie pracowników i komunikacja wewnętrzna.

Znaczenie komunikacji wewnętrznej oraz jej wpływ na wizerunek i sprawność działania organizacji. Sposoby komunikowania się wewnątrz organizacji oraz korzyści wynikające z umiejętnie prowadzonego dialogu z pracownikami firm. Zostaną przedstawione narzędzia do komunikacji wewnętrznej. Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Zajęcia prowadzi Paweł Soproniuk, Neuron Agencja Public Relations.

Sesja 15

Ewaluacja, badania, ocena efektywności.

Zajęcia prowadzi Paweł Soproniuk, Neuron Agencja Public Relations.

Sesja 16

Egzamin.